Aula

Aula skal give elever, lærere og forældre adgang til informationer fra skole og dagtilbud

Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 95 kommuner. Aula kommer i drift i skolerne efter efterårsferien 2019.

Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplatformen.

Brugerportalinitiativet udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Du kan læse mere om brugerportalsinitiativet på KL’s hjemmeside her.

Løsning med fokus på brugerne

KL står for programledelsen i forbindelse med initiativet, men KOMBIT har fået til opgave at kravspecificere og indkøbe Aula. I arbejdet med løsningen har KOMBIT i særdeleshed fokus på brugervenlighed og it-sikkerhed.

En af de helt store fordele ved Aula bliver, at løsningen vil skabe sammenhæng på tværs af institutioner og kommunegrænser. Fremover vil langt de fleste forældre kun skulle forholde sig til én løsning fra vuggestue til 9. klasse og ved fx flytning over kommunegrænser.

Aula har sin egen hjemmeside hvor du kan læse mere om løsningen, se det foreløbige design, følge med i seneste nyt og finde materialer til brug for implementeringen af løsningen.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder