KLIK - Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering

KLIK er et opgave- og opfølgningsværktøj optimeret til samarbejdet mellem kommunerne, KOMBIT og leverandørerne.

KLIK understøtter samarbejdet mellem kommuner, KOMBIT og leverandører, når kommunerne skal implementere KOMBITs fælleskommunale it-systemer.

KLIK-løsningen bliver således det centrale redskab når fælleskommunale it-løsninger skal implementeres i landets kommuner.

I KLIK kan kommunerne se de opgaver, som de skal løse lokalt i forbindelse med implementeringen en KOMBIT-løsning.

I takt med at opgaverne bliver løst, og markeret som fuldført i KLIK, bliver det muligt for både kommunale projektledere og KOMBIT at følge fremdriften i opgaveløsningen. Det understøtter en struktureret proces med implementering og ibrugtagning af nye løsninger midt i en travl kommunal hverdag.

Du finder brugervejledningen til KLIK her

Hvem har adgang til KLIK?

KLIK er en webløsning, som man kan tilgå direkte fra sin browser.

For at bruge løsningen skal man tildeles de nødvendige rettigheder. Projektledere og programleder oprettes af KOMBIT, mens man lokalt kan oprette øvrige kommunale kollegaer, som indgår i arbejdet med implementeringen.

Klik her for at gå til løsningen

Hvordan følger KOMBIT op på kommunernes opgaveløsning?

Da KOMBIT-indkøbte løsninger typisk skal implementeres og ibrugtages i alle 98 kommuner, er der behov for, at KOMBIT løbende kan følge op på kommunernes opgaveløsning. Det giver mulighed for at indgå i dialog med de kommuner, som eventuelt oplever udfordringer med at løse konkrete implementeringsopgaver.

Målsætningen er – igennem rettidig omhu – at give kommunerne mulighed for at forebygge kritiske problemer inden løsningerne idriftsættes i landets kommuner.

Ibrugtagningen af KLIK

De forskellige projekter og løsninger i KOMBIT har forskellige behov og planer i forbindelse med ibrugtagningen af KLIK.

De enkelte KOMBIT-projekters ibrugtagning af KLIK planlægges, håndteres og kommunikeres således på projektniveau, ligesom det enkelte projekt vil sikre at I introduceres til KLIK i takt med at projektet ibrugtager systemet.

Ønsker du specifik viden om et bestemt KOMBIT-projekts ibrugtagning af KLIK, kan du derfor henvende dig direkte til projektet.

Nyt fra KLIK

Hold dig opdateret om, hvordan der løbende videreudvikles på KLIK-løsningen via vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig via linket i højre side.

Du kan læse tidligere udsendte nyhedsbreve her.

Support

Har du spørgsmål til opgaver, opgavebeskrivelser eller implementeringen af et givent projekt, bedes henvendelse rettet til det aktuelle projekt i KOMBIT.

KOMBIT varetager supporten af KLIK, og kan kontaktes på mail: KLIK@kombit.dk