Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven

KOMBIT Videncenter har udarbejdet bestemmelser om efterlevelse af Arkivloven til inspiration for kommuner.

Offentlige myndigheder, herunder kommuner, skal efterleve Arkivloven og dermed sikre, at bevaringspligtige oplysninger ikke kasseres.

Når en kommune køber en it-løsning, bør den derfor undersøge, om nogle af de data, som behandles i løsningen er bevaringspligtige. Videncentret har udarbejdet nogle bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven, som kommuner kan lade sig inspirere af, når de skal indgå aftaler med it-leverandører om løsninger, der indeholder oplysninger, som skal bevares.

Du finder bestemmelserne i dette dokument.

Udkast til nye bekendtgørelser om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Rigsarkivet sendte i februar 2017 nye bekendtgørelser om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne i høring. KL har fremsendt sine bemærkninger til udkastene i et høringssvar. Du kan læse bemærkningerne på KL’s hjemmeside – her finder du også et link til høringsmaterialet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495