Fælleskommunale it-samarbejder

Her kan du finde en oversigt over fælleskommunale it-samarbejder.

Digitaliseringen i kommunerne har affødt mange forskelligartede fælleskommunale it-samarbejder over hele landet. KOMBIT Videncenter har samlet dem, som vi har fået kendskab til i denne oversigt. Oversigtens indhold er blevet udarbejdet i dialog med it-samarbejderne.

Fælleskommunale it-samarbejder kan dreje sig om indkøb af fælles løsninger, implementering af fælles løsninger, fælles drift, fælles support, fælles data og forretningsdrevne samarbejder.

Oversigten er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret.

Har du tilføjelser eller kommentarer til oversigten?

Hvis du kender til et fælleskommunalt it-samarbejde, som vi ikke har fået med på listen eller hvis du har kommentarer til oversigten, kan du kontakte Videncentret på videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3268 0483