Gevinstrealisering – eksempler fra kommuner og KOMBITs projekter

Du kan finde inspiration til arbejdet med gevinstrealisering i disse kommunale eksempler og eksempler fra nogle af KOMBITs projekter.

Videncentret deler her eksempler på, hvordan kommuner arbejder med gevinstrealisering:

Hvordan gør din kommune?

Hvis du gerne vil dele et eksempel på, hvordan I arbejder med gevinstrealisering i din kommune, er du velkommen til at kontakte os på videncenter@kombit.dk.

Eksempler fra KOMBITs projekter

Nedenstående eksempler stammer fra KOMBITs projekter. I forhold til eksemplerne fra projekterne Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem er disse udarbejdet af leverandørerne af de respektive fælleskommunale løsninger. Der er derfor tale om materiale, som til en vis grad er målrettet de specifikke løsninger og som derfor adskiller sig fra hinanden på nogle områder.

BBR - Bygnings- og Boligregistret, BBR 1.8

Eksempel på visuelt gevinsttræsværktøj fra BBR 1.8.

Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Materialet om gevinstrealisering for KY findes i projektets dokumentbibliotek i mappen ’Procesoptimering og gevinstrealisering’.

Der er desuden udarbejdet to KIGO-opgavebeskrivelser, som omhandler aktiviteter forbundet med gevinstrealisering:

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Du finder materialet om gevinstrealisering for KSD i nedenstående opgavebeskrivelser. Beskrivelserne er listet i kronologisk rækkefølge i forhold til ibrugtagning af løsningen og indeholder links til relevante dokumenter og værktøjer. Kommunernes projektledere modtager opgavebeskrivelserne gennem KIGO.

De efterfølgende aktiviteter hænger sammen:

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Videncenteret
3268 0470