Juridisk standardmateriale

Her kan du finde standardmateriale og skabeloner, der kan anvendes i forbindelse med it-udbud.

Her på siden kan du finde en del af det standardmateriale og de notater, som KOMBIT anvender i forbindelse med it-udbud. Materialet berører nogle af de vigtige elementer, som bør overvejes i forbindelse med et it-udbud, samt en række skabeloner til udarbejdelse af dele af udbudsmaterialet.  

De udstillede notater er blevet udarbejdet i forbindelse med tidligere og nuværende udbud, men indholdet er så generelt, at de vil kunne anvendes i andre udbud. Da materialet anvendes af KOMBIT som indkøbscentral, kan det dog ikke direkte anvendes ved almindelige it-indkøb uden en vis tilpasning, men materialet vil fungere som et godt udgangspunkt.

Standardmaterialet vil løbende blive udbygget og opdateret.

Det udstillede materiale

  • Skabelon til udbudsbetingelser
  • Notat om brug af Open Source
  • Notat om genudbud af drift
  • Gode råd til udarbejdelse af krav
  • KOMBIT sikkerhedspolitik

Dokumenterne kan findes under "Downloads" nederst i denne spalte.

Skabelon til udbudsbetingelser

Denne skabelon til udbudsbetingelserne har alt ikke-projektspecifikt udfyldt. Det afgørende i forbindelse med udbudsbetingelserne er at få fastlagt tildelingskriterierne, spørgsmål/svar, tidsplan/tidsfrister samt hvilke bilag tilbudsgiver skal vedlægge i sit tilbud. Alt afhængigt af, hvad der specifikt lægges vægt på i forhold til den enkelte it-løsning, skal tildelingskriterierne afspejle dette. Det er desuden afgørende, at de enkelte tildelingskriterier er beskrevet klart og utvetydigt, så tilbudsgiver ikke er i tvivl om, hvordan et tilbud vil blive bedømt.

Notat om Open Source

Notatet gennemgår på et overordnet plan nogle af de opmærksomhedspunkter der er, hvis brug af Open Source overvejes.

Notat om genudbud af drift

Notatet gennemgår på et overordnet plan nogle af de opmærksomhedspunkter der er, hvis genudbud af drift overvejes.

Gode råd til udarbejdelse af krav

Dokumentet indeholder en række gode råd i forbindelse med udarbejdelsen af krav i kravspecifikationen.

Sikkerhedspolitik

Formålet med KOMBITs sikkerhedspolitik er at definere ansvaret for informationssikkerhed for de ydelser, som leverandører skal levere under en kontrakt med KOMBIT
Sikkerhedspolitikken opstiller krav til informationssikkerhed, som Leverandøren skal overholde for at sikre en passende beskyttelse af Myndigheders aktiver og Systemet som er udbudt i Kontrakt med KOMBIT. Find KOMBITs sikkerhedpolitik her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Jurist
3334 9416