KOMBIT årsrapport

Læs KOMBITs seneste årsrapport her. Tidligere årsrapporter findes nederst på siden.

Læs KOMBIT årsrapport for 2018 her.

Årsrapporter fra tidligere år findes nederst på siden.

Hovedoverskrifterne for KOMBITs arbejde i 2018:

  • Fortsat fokus på fremdrift i projekterne i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrud, herunder løbende samarbejde med leverandører om udviklingen af Støttesystemerne (STS), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA).
  • Indgåelse af kontrakter med leverandører i forhold til løsningerne Socialt Frikort og Valg
  • Idriftssættelse af opdateret løsning for Fælleskommunalt LedelsesInformations System (FLIS)
  • Skærpet fokus på løsninger, hvor udrulning forventes påbegyndt allerede i 2019, som Ydelsesrefusion (YR), Sags og -Partskontakt (SAPA), Socialt Frikort og Aula.