Kommunal involvering i Videncentrets arbejde

KOMBIT Videncenter sikrer kommunal forankring i vores arbejde gennem kommunale repræsentanter.

Der indgår kommunale medlemmer i vores styregruppe, følgegruppe og juridiske referencegruppe. De kommunale medlemmer repræsenterer den kommunale sektor som helhed. Her kan du læse om, hvilke kommuner der sidder i grupperne og hvor ofte de mødes.

Styregruppen

Styregruppen består af seks kommunale medlemmer, én repræsentant fra KL og to medlemmer fra KOMBIT. De kommunale medlemmer er: Assens, Gentofte, Herning, Holbæk, Horsens og Silkeborg.

Medlemskommunerne er udvalgt på baggrund af deres erfaringer med it-indkøb og –projekter. Repræsentanterne varetager desuden jobfunktioner, hvis indhold afspejler de områder/emner, som Videncentret beskæftiger sig med, f.eks. økonomi, indkøb, leverandør- og kontraktstyring, organisering og digitalisering.

Styregruppen mødes tre gange årligt.

Følgegruppen

Følgegruppen består af både store og mindre kommuner med en geografisk spredt fordeling samt en repræsentant for KL. De kommunale medlemmer af følgegruppen er: Favrskov, Høje-Taastrup, København, Køge, Ringsted og Sorø.

Deltagerne i gruppen bidrager med deres erfaringer om indkøb og administration af it-løsninger, samt øvrige temaer i Videncentrets arbejdsprogram.

Følgegruppen mødes tre gange årligt.

Den juridiske referencegruppe

Den juridiske referencegruppe skal sikre den nødvendige tværgående juridisk faglige dialog og videndeling mellem KOMBITs og kommunernes repræsentanter.

I den juridiske referencegruppe er der ni kommunale repræsentanter: Bornholm, Favrskov, Hvidovre, København, Odense, Slagelse, Sorø, Tårnby, Aalborg.

Alle referencegruppens medlemmer varetager jobfunktioner med en grad af juridisk fokus.

Den juridiske referencegruppe mødes efter behov.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3268 0483