Kommunale Standardvilkår (KSV)

KOMBIT har i samarbejde med kommuner udarbejdet standardvilkår for aftaler med it-leverandører.

For at understøtte kommunale it-indkøb har KOMBIT i samarbejde med en række kommuner udarbejdet et sæt standardvilkår, som KOMBIT anbefaler kommunerne at anvende ved indkøb af it-løsninger.

Formålet med standardvilkårene er at definere den kerne af bestemmelser, som kommuner vil have en interesse i at stille ved køb af en it-løsning.

Den første version af de kommunale standardvilkår blev publiceret i december 2015. I 2016 drøftede vi vilkårene med repræsentanter fra leverandørbranchen, og deres bemærkninger indgik som input i arbejdet med at opdatere vilkårene. Version 2.0 af standardvilkårene blev publiceret i februar 2017.

Hvordan kan kommunerne bruge KSV?

De kommunale standardvilkår kan bruges, når en kommune skal indgå aftale med en it-leverandør – undtagen ved indkøb via SKI. Vilkårene kan ikke stå alene, men skal suppleres af en konkret aftale.

Standardvilkårene er samlet i dokumentet Kommunale Standardvilkår – KSV 2.0.

Kommunale eksempler til inspiration

Videncentret har indsamlet eksempler på, hvordan nogle kommuner arbejder med kontrakter og bestemmelser. Du finder de kommunale eksempler i link-samlingen til højre.

Vi modtager gerne spørgsmål eller kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til standardvilkårene, kan du kontakte Videncentret, videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495