Kommunernes it-miljø

Idriftsættelsen af fælleskommunale it-løsninger stiller krav til kommunens it-miljø.

KOMBIT har samlet krav til kommunernes it-miljø, som kommunen skal opfylde for at være klar til Støttesystemerne (STS), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY). Kommunen kan nu tjekke og sikre, at it-miljøet lever op til kravene.

Kravene, der indgik i udbud af STS, SAPA, KSD og KY, er udarbejdet i samarbejde med It-arkitekturrådet og har været i kommunal høring.

Dokumentet 'Krav til kommunernes it-miljø' vil løbende blive opdateret og vil på sigt blive udvidet, så dokumentet også afspejler krav, der stilles for at idriftsætte andre fælleskommunale it-løsninger, som KOMBIT udbyder/genudbyder.

Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet, så kontakt KOMBITs Videncenter på videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Videncenteret
3268 0470