Markedsmodning inden udbud

For at sikre de bedst mulige markedsvilkår ved køb af it-løsninger, skal markedet modnes. Det kræver åbenhed og dialog med leverandørerne.

KOMBIT har fra starten haft det som en af sine hovedopgaver at modne og åbne markedet for kommunale it-løsninger. Det har vi gjort ud fra en række dogmeregler og ideer til leverandørinddragelse i projektets faser, som vi her deler i tilrettet form til inspiration for kommunerne.

Dogmeregler for markedsmodning

1. Tal med leverandørerne i god tid - Kom ud af busken, så leverandørerne kan planlægge, ressourceallokere og indgå partnerskaber.

2. Leverandører kan ikke det hele - Forstå deres forretningsmæssige muligheder og barrierer.

3. Brug leverandørernes viden i udbudsmaterialet - Leverandørerne er ikke kun fokuseret på værdi og vil som oftest gerne stille deres viden til rådighed for projektet.

4. Husk åbenhed og ligebehandling - Vær åben og transparent over for leverandørerne – det stiller alle lige.

5. Inddrag leverandørerne på jeres præmisser - I bestemmer i hvilken og i hvor høj grad, I vil inddrage leverandørerne. I kan overveje at formulere en egentlig politik/drejebog for leverandørinddragelse, som I vil kunne støtte jer til.

6. Se det store billede - Søg at skabe sammenhæng mellem dit kommende udbud og øvrige offentlige udbud, hvor der forventes samme leverandørfelt. Sørg for, at løbende have en god relation med markedet, så bliver det nemmere at lave markedsmodning inden udbud.

Markedsmodning og leverandørdialog

Dogmereglerne suppleres af en række ideer til markedsmodning og leverandørdialog i projektets faser.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at skrive til videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Videncenteret
3268 0470