Notat om testdata med personoplysninger – eksempel fra KOMBIT

Find inspiration i KOMBITs interne vejledning om testdata med personoplysninger.

Når en kommune tester it-løsninger, er det vigtigt at være opmærksom på, om de testdata, som anvendes til testen, indeholder personoplysninger.

KOMBIT har udarbejdet en intern vejledning herom, som kommunerne kan lade sig inspirere af, når der skal planlægges test af it-løsninger, hvor testdata kan indeholde persondata. Som læser af vejledningen, skal du være opmærksom på, at den er skrevet til relevante personer og roller i KOMBITs projektorganisation, som kan være forskellig fra organiseringen i din kommune.

Det er vigtigt at huske på, at spørgsmålet om, hvad man må (og ikke må) med testdata, altid vil bero på en konkret vurdering af de enkelte temaer i forhold til den konkrete it-løsning, der skal udvikles eller forvaltes.

KOMBITs interne vejledning er altså ikke en facitliste, som kan bruges i alle tilfælde til alle it-løsninger, men derimod en vejledning, som kaster lys over nogle af de overvejelser, man i hvert fald må gøre sig, hvis man ønsker at anvende testdata, som indeholder personoplysninger.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495