Organisering i Fælles Bibliotekssystem

Styregruppen for fællesskabet FBS er øverste myndighed for FBS-projektet.

Projekt Fælles Bibliotekssystem er forankret i KOMBIT, men styret af kommunerne. Styregruppen for projektet er projektets øverste myndighed og træffer alle væsentlige større beslutninger vedrørende projektet. Du kan se hvem der er med i styregruppen her.

Styregruppen for FBS er valgt af fællesskabets medlemmer ved et valg i august 2016, og styregruppen afholdt sit første møde i oktober 2016. Styregruppen holder møder fire gange om året og mødes desuden med alle kommuner til årsmødet, som finder sted hvert år senest i april. På årsmødet bliver årsrapporten fremlagt og linjerne for FBS diskuteret.

Videreudviklingsudvalg støtter styregruppen

Til at hjælpe med at kvalificere og prioritere ændringsønsker har styregruppen nedsat et videreudviklingsudvalg. Styregruppen og videreudviklingsudvalget kan desuden hente hjælpe fra faglige analysegrupper som nedsættes for kortere eller længere perioder for at bidrage med ekpertviden indenfor specifikke områder.

Referater fra styregruppemøder:

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497