Overordnet kortlægning af it-løsninger i forhold til krav i Databeskyttelsesforordningen – eksempel fra KOMBIT

Til inspiration deles et eksempel på KOMBITs indledende overordnet kortlægning af efterlevelse af krav i forordningen.

KOMBIT gennemførte i efteråret 2016 en indledende overordnet kortlægning af i hvilket omfang de it-løsninger, som KOMBIT indkøber og forvalter på vegne af kommunerne, levede op til de daværende kendte krav i Databeskyttelsesforordningen. Videncentret deler her et eksempel på hvordan KOMBIT greb denne opgave an.

Kortlægningsskabelon med tilhørende vejledning

Eksemplet består af KOMBITs kortlægningsskabelon med tilhørende vejledning. Det skal understreges, at der er tale om interne KOMBIT-dokumenter, som er udarbejdet til brug i KOMBITs organisation og projekter. Kortlægningsskabelonen og vejledningen er således eksempler på KOMBITs tilgang og deles udelukkende til inspiration. Enhver brug af skabelonen og vejledningen i original eller tilpasset form sker derfor på eget ansvar.

Man skal desuden være opmærksom på, at skabelonen og vejledningen blev udarbejdet tilbage i september 2016. Dokumenterne er ikke siden blevet opdateret og indholdet afspejler således udelukkende den viden om Databeskyttelsesforordningens indhold, som var kendt på det tidspunkt, hvor KOMBIT udarbejdede dokumenterne til internt brug. Der kan derfor siden være kommet nye anbefalinger fra f.eks. Justitsministeriet og KL vedr. fortolkning og national implementering af forordningen, hvilket kan betyde, at der kan være kommet andre områder til, som man med fordel kan afdække i en indledende overordnet kortlægningsopgave, eller at der er spørgsmål/områder i dokumenterne, som ikke længere er aktuelle. I højre side er der links til mere information om forordningen hos Datatilsynet og KL.

Hvordan har din kommune grebet det an?

Hvis du gerne vil dele et eksempel på hvordan I arbejder med at blive klar til forordningen i din kommune, så er du velkommen til at kontakte os på videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495