Personas og brugerrejser – eksempler fra KOMBIT og kommune

Her har vi samlet eksempler på personas og brugerrejser udarbejdet til KOMBITs projekter og et kommunalt udbud.

Til inspiration for kommuners arbejde med personas og brugerrejser deler vi her links til eksempler på, hvordan der er blevet arbejdet med disse i KOMBITs projekter og i Københavns Kommune.

Personas-beskrivelser

Personas-beskrivelser kan være en hjælp til udvikling og implementering af en it-løsning, fx i forhold til tilrettelæggelse af undervisning og brugerrettet kommunikation. Personas er opdigtede personer, som repræsenterer potentielle brugere af en fag- eller selvbetjeningsløsning.

Ved udbuddet af et fælles regnskabssystem til Københavns Kommune, beskrev kommunen 23 overordnede brugerroller og otte profiler i form af personas for kommende brugere af systemet.

Til udbuddet af Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) blev udviklet fem sagsbehandlerpersonas, som du finder i KSD’s eksterne dokumentbibliotek.

Brugerrejser

Der er også blevet arbejdet med brugerrejser i KOMBIT-projekter. Brugerrejser beskriver, hvordan en bruger forventes at interagere med en løsning for at løse en specifik opgave – i beskrivelsen indgår ofte også andre løsninger eller manuelle arbejdsgange, som kan blive brugt til at løse opgaven.

Til udbuddet af Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) blev udarbejdet tre brugerrejser, som er udstillet i projektets eksterne dokumentbibliotek.

Til Kommunernes Ydelsessystem (KY) blev der i en tidligere projektfase udarbejdet en brugerrejse for en borgers anvendelse af selvbetjeningsløsningen og en brugerrejse for kommunale medarbejderes anvendelse af sagsbehandlingsløsningen. Du finder de to brugerrejser i KYs eksterne dokumentbibliotek.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Videncenteret
3268 0470