Projektmodeller og –værktøjer - eksempler fra KOMBIT og kommuner

Til inspiration deles her eksempler fra kommuner og KOMBIT på projektmodeller og –værktøjer.

Kommunerne gennemfører hvert år en række it- og digitaliseringsprojekter af forskellig størrelse, bl.a. i forbindelse med anskaffelse og implementering af it-løsninger. Til inspiration for disse, deler KOMBIT Videncenter her eksempler på hvordan kommuner og KOMBIT arbejder med projekter ud fra faste projektmodeller og skabeloner.

Kommunale eksempler på projektmodel og -værktøjer

Aalborg Kommune har en fælles projektmodel for it- og digitaliseringsprojekter. Til modellen er der udarbejdet en række skabeloner. Som hjælp til at formulere en projektide, anvender kommunen værktøjet NBS! Tool. Inden et projekt sættes i gang, skal projektkommissoriet og business casen godkendes. Aalborg Kommune har udarbejdet en vejledning til deres business case-skabelon. I projektets anden fase, udarbejdes og godkendes en projektaftale, som er arbejdsredskabet for gennemførelse af projektet.

Ballerup Kommune har også udarbejdet en række skabeloner til deres projektmodel. Projektmodellen inddeler projekter i fire faser og projektdokumentet, der er projektets hoveddokument, anvendes og udbygges gennem alle faserne. Der rapporteres om projektets fremdrift i en statusrapport. Til brug for mindre projekter har kommunen udarbejdet en mini-projektbeskrivelse. Til Ballerup Kommunes projektmodel hører også en skabelon for business case, skabeloner til interessentanalyse og kommunikationsplan, en hovedmilepælsplan samt en detaljeret milepælsplan. Risici og håndtering af disse beskrives i en risikoanalyse, og der er også et eksempel på en risikoanalyse i Excel. Til projektmodellen hører desuden en skabelon til implementeringsovervejelser.

Gevinstrealisering

For at identificere de mulige gevinster af et projekt og efterfølgende kunne følge op på, om gevinsterne hentes, kan der arbejdes med gevinstrealiseringsmodeller og –værktøjer. Vi har samlet eksempler fra kommuner og fra KOMBITs projekter på arbejdet med gevinstrealisering på denne side.

KOMBIT-eksempler

KOMBIT er et projekthus og vi arbejder derfor også efter en projektmodel. Du kan læse om modellen i Projektgrundloven 2.0.

Kommunikation er en vigtig del af et projekt, og i KOMBIT anvender vi bl.a. skabeloner til at udarbejde en interessentanalyse og en kommunikationsplan for et projekt.

Hvis du ønsker overblik over dokumentationsmaterialer i et projekts faser, kan du finde inspiration til hvordan et visuelt overblik kan se ud i dette eksempel fra KOMBIT.

Hvordan arbejder din kommune med projekter?

Hvis du gerne vil dele et eksempel på hvordan din kommune arbejder med projekter, er du velkommen til at kontakte os via videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Videncenteret
3268 0470