Tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer – eksempel fra KOMBIT

Til inspiration deler KOMBIT her eksempler på krav om tilgængelighed ved udbud af websteder og selvbetjeningsløsninger.

Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer blev fremsat i januar 2018. Loven implementerer et EU-direktiv fra 2016, og sikrer, at offentlige websteder og mobilapplikationer gøres mere tilgængelige for brugere, navnlig for personer med handicap.

Lovforslaget lagde op til, at tilgængelighed af websteder kan sikres ved at overholde de internationale retningslinjer WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 på niveau AA. Disse retningslinjer har været gældende for offentlige myndigheder siden 2008. WCAG-standarden blev revideret og opdateret til version 2.1 i sommeren 2018.

I dette dokument deles til inspiration, den information, som KOMBIT havde sammenstillet for at kunne skabe overblik over indholdet i lovforslaget. Der er i dokumentet også medtaget eksempler fra KOMBIT på krav til leverandører af websteder og selvbetjeningsløsninger ved udbud, samt nogle generelle råd om tilgængelighed i dokumenter.

Loven trådte i kraft 23. september 2018.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Videncenteret
3268 0470