Kommuneansvarlige i KOMBIT

KOMBITs kommuneansvarlige er bindeled mellem kommunerne og KOMBIT.

KOMBITs kommuneansvarlige danner bro mellem kommunerne og KOMBIT. Vi er i løbende dialog med kommunerne og formidler viden og input både fra KOMBIT til kommunerne, men i lige så høj grad også fra kommunerne tilbage til KOMBIT. Formålet er at sikre, at KOMBITs aktiviteter og udvikling foregår i trit med kommunernes ønsker og behov. Som kommuneansvarlige er vi løbende i dialog med kommunerne og holder bl.a. faste statusmøder med alle kommuner.

Derudover deltager vi fast på konferencer, workshops mm., hvor vi præsenterer de seneste projekter og øvrige nyheder fra KOMBIT. Desuden er vi faste kontaktpersoner for chefforeningerne, hvor vi naturligvis arbejder for en kontinuerlig og konstruktiv dialog om projekter og initiativer.

Mød de kommuneansvarlige

HER kan du se en liste over alle kommuner og deres respektive kommuneansvarlige.