Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Løsningen understøtter udbetaling af sygedagpenge og er et led i KOMBITs udbudsplan for monopolområdet.

Etableringen af Kommunernes Sygedagpengesystem er en del af udbudsplanen for monopolområdet, hvor KOMBIT har konkurrenceudsat it-understøttelsen på området. KSD bliver afløseren for "KMD Dagpenge" og "KMD E-dagpenge".

Som en del af den nye løsning er der blevet udviklet en borgervendt selvbetjeningsløsning, “Mit Sygefravær”, som er bindeled mellem anmeldelserne i NemRefusion og ydelseskontoret i kommunerne. "Mit Sygefravær" gik planmæssigt i luften i juni 2015 og varetages i regi af NemRefusion.

”KMD Dagpenge” understøtter i dag både området for sygedagpenge og barselsdagpenge. Opgaven med at konkurrenceudsætte barselsdagpengeområdet varetages af Udbetaling Danmark, som overtog opgaven i 2012.

Se en kort præsentationsvideo (3,30 minutter) om Kommunernes Sygedagpengesystem nederst på siden og find flere nyheder og præsentationer i vores nyhedsarkiv. Alt eksternt rettet materiale er samlet i KSD’s dokumentbibliotek.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til ksd@kombit.dk.

Kommunernes Sygedagpengesystem er en del af monopolbruddet, som bl.a. også består af projekterne Kommunernes Ydelsessystem, Sagsoverblik/Partskontakt, Støttesystemerne og Serviceplatformen.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder

Kontakt

Du kan kontakte projektet via ksd@kombit.dk