Løsninger

Aula Aula skal give elever, lærere og forældre adgang til informationer fra skole og...
BBR - Bygnings- og Boligregistret BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark.
Byg&Miljø Byg og Miljø Byg og Miljø sikrer, at både borgere, virksomheder og kommuner kommer let...
CPR/CVR CPR-/CVR-projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre...
KOMBIT DAR - Danmarks AdresseRegister DAR - Danmarks autoritative register over adresser og veje.
DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning) DOS skal bistå kommunerne ifm. overgangen til Skatteforvaltningens nye system,...
DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen...
Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Som følge af udfasningen af ESR har KOMBIT indgået kontrakt med leverandør om...
ESR-udfasning Som led i grunddataaftalen mellem regeringen og KL skal Ejendomsstamregistret...
FLIS - Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem FLIS er infrastruktur og et strategisk styringsredskab, der anvendes på...
Fælles Bibliotekssystem Med Fælles Bibliotekssystem får kommunerne en tidssvarende løsning, som dækker...
Fælles Sprog III Projektet Fælles Sprog III har til formål at sikre en bedre og mere...
Fælleskommunal Virksomhedskontakt Database Understøttelse til virksomhedskontakt på tværs af kommuner og kommunale...
KDI - Kommunernes Data & Infrastruktur KDI sikrer bedre og billigere data til kommunerne via den fælleskommunale...
Klippekortet Klippekortet er en del af den Transitionsaftale, som KL indgik med KMD, da KMD...
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Løsningen understøtter udbetaling af sygedagpenge og er et led i KOMBITs...
Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Ydelsessystem er en del af udbudsplanen for monopolområderne, der...
Køreprøvebooking Køreprøvebooking er en løsning til medarbejdere i borgerservice og politiet...
Mit Sygefravær Mit Sygefravær er den obligatoriske selvbetjeningsløsning for sygemeldte...
Monopolbruddet På denne side kan du læse om monopolbruddet og orientere dig om seneste nyt.
NemRefusion NemRefusion har siden 2010 gjort det nemmere for arbejdsgivere og selvstændige...
Praksys Praksys er en ny sygesikringsløsning, som KOMBIT sammen med regionerne, DXC og...
Sags- og Partsoverblik (SAPA) SAPA skaber konkurrence på markedet for kommunale it-løsninger og giver...
Social Pension Kommunerne skal udfase anvendelsen af KMD Social Pension. KOMBIT varetager...
Socialt frikort Læs om prøveordningen og den tekniske løsning, som understøtter brugen af...
Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata Læs mere om etableringen af den it-løsning, der skal styrke fremtidens nære...
Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplanen vil skabe bedre og billigere it-løsninger gennem konkurrence.
Udfasning: Kritiske Forudsætningssystemer Projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til- og endeligt...
VALG Det nye valgsystem skal konkurrenceudsætte og erstatte den nuværende...
Ydelsesrefusion Ydelsesrefusion skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser,...
Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) Med ØiR får kommunernes fagløsninger én fælles integration til økonomisystemer...