Adresseklient 0.9 er gået i luften

I starten af maj gik Adresseklient 0.9 i luften. Klienten er første skridt i processen med at udskille adresserne fra BBR.

Som led i det fællesoffentlige grunddataprogram har KOMBIT fået til opgave at opsplitte BBR i en BBR-del og et nyt autoritativt register for adresser (DAR).

Første skridt i denne proces gik i luften den 5. maj 2014, da Adresseklient version 0.9 blev lanceret.

Supplement til eksisterende værktøjer

Adresseklienten er et kortbaseret værktøj til vedligeholdelse af adresser, herunder geokodning af dem. Adresseklienten er et supplement til de værktøjer, som kommunale brugere anvender i dag.

Næste version af adresseklienten – version 1.0 bliver sat i drift til september 2014.

Præsenteret på møder

Adresseklienten blev præsenteret for de kommunale brugere på en række møder rundt om i landet i sidste uge.

Samtidig med den nye adresseklient lancerede MBBL og KOMBIT en ny version af BBR – version 1.5.2, hvor fejlsager indberettet af kommunerne er blevet rettet.