Inspiration til kommunernes kommunikation om SAPA

SAPA’s pilotkommuner og KOMBIT lancerer en række dokumenter, der skal støtte og inspirere kommunerne, når de implementerer SAPA.

SAPA’s pilotkommuner har sammen med KOMBIT udarbejdet en række præsentationer, redskaber og kommuneeksempler, som kommunerne kan trække på, når de skal planlægge og forberede implementeringen af SAPA.

Det nye materiale inkluderer en video fra Faaborg-Midtfyn, tre versioner af en SAPA grundfortælling, kommunikationsplaner, interessentanalyser, en øvelse og en konkurrence.

SAPA video

Faaborg-Midtfyn kommune har udarbejdet en video, der viser, hvordan SAPA kan bruges til at understøtte helhedsorienteret sagsbehandling.

Grundfortælling i tre versioner

Grundfortællingen om SAPA beskriver helt grundlæggende formål, fordele og gevinster ved SAPA. Grundfortællingen er lavet i tre versioner, der retter sig mod hver sin målgruppe i kommunen:

Kommunikationsplaner og interessentanalyser

Det øvrige kommunikationsmateriale omfatter interessentanalyser og kommunikationsplaner (både skabeloner og kommuneeksempler) samt en øvelse og en konkurrence til brug sammen med medarbejderne. På denne tegning får du et overblik over materialerne samt hvor og hvornår i forløbet, du med fordel kan benytte dem.

Tilpasses den enkelte kommune

Materialet, der er en udvidelse af det eksisterende kommunikationsmateriale på SAPA's dokumentbibliotek, er udformet som generelle skabeloner og præsentationer. Det betyder, at dokumenterne kan tilrettes og målrettes til den enkelte kommunes behov – eksempelvis ved at indarbejde egne eksempler, målsætninger, specielle behov og forventninger til kvalitets- og effektiviseringsgevinster ved brug af SAPA i kommunen.

Materialerne suppleres løbende

Kommunikationsmaterialet er tilgængelige på SAPA’s dokumentbibliotek og vil løbende blive suppleret med nye materialer, efterhånden som pilotkommunerne kommer nærmere udrulningen af SAPA.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3268 0434