Leverandørkontrakt tildelt på projekt DAR

Det bliver Netcompany, der skal levere den nye løsning til Danmarks AdresseRegister.

KOMBIT har nu gennemført og afsluttet evalueringen af de modtagne tilbud på projekt ”DAR – Danmarks AdresseRegister”. Evalueringen viser, at Netcompany IT og Business Consulting A/S har afleveret ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

På baggrund af evalueringen agter KOMBIT derfor at indgå kontrakt med Netcompany IT og Business Consulting A/S, efter at stand-still perioden udløber den 27. august 2015.

KOMBIT ser frem til samarbejdet med Netcompany IT og Business Consulting A/S og takker samtidig de øvrige leverandører for deres deltagelse i udbuddet og deres interesse i KOMBIT.