Udrulningsoverblik for monopolbrudsløsningerne er klar

I udrulningsoverblikket kan landets kommuner se, hvilken udrulningsbølge de forventeligt vil indgå i for udrulningen af monopolbrudsløsningerne.

***27. juni 2018: Bemærk at SAPA dags dato har udsendt en opdateret udrulningsplan, som træder i stedet for den udrulningsplan, der er vedhæftet denne historiske nyhed. SAPA's udrulningsplan findes via denne side.***

Udviklingen af Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Støttesystemerne (STS) går fremad, og SAPA er færdigudviklet, og afventer den fælleskommunale infrastruktur.

Det betyder, at udrulningen af monopolbrudsløsningerne nærmer sig. I den forbindelse har kommuner efterspurgt mere information om, hvornår de kan forvente at skulle implementere løsningerne lokalt.

Derfor lancerer KOMBIT nu et udrulningsoverblik, som viser, hvilken udrulningsbølge hver kommune er blevet indplaceret i. Det viser altså den enkelte kommune, hvornår man skal modtage KSD, KY og SAPA lokalt i kommunen ud fra den nuværende tidsplan for monopolbruddet.

Det er et stort puslespil at lave udrulningsoverblikket. KOMBIT har lavet et notat, hvor man bl.a. kan læse mere om processen og kriterier for indplacering af kommuner i udrulningsbølger, ligesom der er særskilte afsnit om udrulningsplanerne for KSD, KY og SAPA i notatet. Desuden kan man læse mere i denne oversigt over spørgsmål og svar

Varsling af kommunerne

Da KSD, KY og STS stadig er i en udviklingsfase, kan der naturligvis ske justeringer af udrulningsoverblikket på senere tidspunkter. Skulle der blive behov for at justere tidsplanen for monopolbruddet, vil udrulningsoverblikket også efterfølgende blive justeret.

KOMBIT vil varsle hver enkelt kommune om den forventede idriftsættelsesdag senest seks måneder i forvejen.

Eksempler på udrulningsforløb for KSD, KY og SAPA

KSD, KY og SAPA har udarbejdet overordnede udrulningsforløb, som beskriver de overordnede aktiviteter og centrale milepæle i en kommunes udrulning af det givne projekt.

De overordnede udrulningsforløb er tilgængelige i udrulningsoverblikket og via ‘Læs mere’-boksen nederst.

Forlænget pilotdriftsfase for SAPA

Bemærk at SAPAs kommunestyregruppe på baggrund af detailplanlægningen af udrulningen for SAPA har besluttet at indlægge lidt ekstra tid hertil i tidsplanen. Formålet er at give udrulningen i pilotkommunerne den tid og det fokus, der på nuværende tidspunkt vurderes nødvendig af hensyn til såvel pilotkommuner som øvrige kommuner samt hensynet til at kunne gennemføre den fornødne evaluering af pilotudrulningen før påbegyndelsen af den ordinære udrulning. Dette vil blive afspejlet i den næste opdatering af tidsplanen for monopolbruddet i april 2016.

For at kunne besvare eventuelle spørgsmål og kommentarer til udrulningsoverblikket hurtigst muligt, bedes henvendelser rettes til implementering@kombit.dk. Henvendelser vedr. de projektspecifikke udrulningsoverblik og –forløb rettes direkte til projekterne på ksd@kombit.dk, ky@kombit.dk og sapa@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449