Praksys

Praksys er en ny sygesikringsløsning, som KOMBIT sammen med regionerne, DXC og KL arbejder på at udvikle

Praksys er det første projekt i Danmark, hvor alle regioner og kommuner er gået sammen om udvikling af et it-system, som skal understøtte praksissektoren. Der bliver tale om en løsning, som skal bruges af alle regioner og kommuner, og som også vil blive driftet i fællesskab.

Løsningen Praksys får brugergrænseflader i forhold til borgerens valg af læge, sundhedskort og understøtter dermed kommunerne i deres administration af en række opgaver.

Leverandøren af den nye løsning er DXC (der tidligere hed CSC Scandihealth A/S).

Status

Siden 2014 har KOMBIT sammen med kommunerne, regionerne og leverandøren DXC arbejdet på at udvikle løsningen Praksys, men udviklingsarbejdet på Praksys har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget. Derfor afventer vi i KOMBIT en ny tidsplan fra leverandøren og kan herefter melde en ny implementeringsplan ud. KOMBIT følger imidlertid udviklingen tæt for at sikre, at der er fremdrift i projektet.

Ifølge den nuværende plan færdigudvikles løsningen i løbet af 2020, hvorefter implementering i regionerne påbegyndes. Kommunerne forventes at have implementeret Praksys inden andet kvartal 2021.

Kommunerne får gennem den nye løsning praksys.dk et system til at varetage:

  • Udstedelse af sundhedskort
  • Borgernes valg af sygesikringsgruppe
  • Borgernes valg af alment praktiserende læge
  • Administration af den kommunale del af økonomien herunder udligning med regionerne

Desuden vil der for området omkring den vederlagsfrie fysioterapi ske forbedringer af valideringsmulighederne.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9474