Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

Som følge af udfasningen af ESR har KOMBIT indgået kontrakt med leverandør om it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag.

På grund af igangværende politiske forhandlinger på boligområdet samt forhandlinger mellem KL og Skatteforvaltningen omkring overdragelse af løsningen, er der lige nu mange ubekendte omkring Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

De øvrige informationer på denne side er udarbejdet med baggrund i den oprindelige plan for løsningen, og sidenhen tilpasset replanlægninger i Grunddataprogrammet. Informationerne kan af gode grunde ikke tage højde for udfaldet af førnævnte forhandlinger, før disse er tilvejebragt.

Læs mere om boligaftalen her.

Om projekterne

Som led i det fællesoffentlige grunddataprogram forestår KOMBIT udfasningen af Ejendomsstamregistret (ESR). I den forbindelse har KOMBIT indgået kontrakt om en ny it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. Der er tale om en samlet løsning, der dækker de to forretningsmæssige områder: opkrævning af ejendomsskat og opkrævning af ejendomsbidrag.

I juli 2015 afsluttede KOMBIT evalueringen af tilbud på projektet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og underskrev efterfølgende kontrakt med CSC Scandihealth A/S om udvikling, drift og vídereudvikling af den kommende it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. CSC Scandihealth A/S samarbejder med to underleverandører:

  • Hello Group, der som specialister i brugervenlighed, skal sikre en effektiv og brugervenlig løsning i tæt samarbejde med kommunerne.
  • BDO Kommunernes Revision, der har indgående kendskab til kommunale arbejdsgange, og som skal sikre en brugervenlig implementering af alle systemets brugere og anvendere.

Understøtter beregning og opkrævning

Løsningen til Ejendomsskat og Ejendomsbidrag vil understøtte følgende overordnede arbejdsprocesser:

  • Beregning af samlet provenu til kommunen for opkrævning af ejendomsskat
  • Opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag (herunder udsendelse af ejendomsskattebillet)
  • Løbende ændringer af ejendomsskat på baggrund af ændrede vurderinger, ændrede ejendomsskattelån, fritagelser mv.

Faktaark og beskrivelser af løsningsarkitektur

KOMBIT har udarbejdet beskrivelser af løsningsarkitekturen. Beskrivelserne består af et overordnet dokument samt tre bilag om henholdsvis processer, informationsmodel og integrationer og kan findes i en zip-fil nederst på denne side sammen med et dokument om baggrund og løsningsbeskrivelse.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9414