VALG

Det nye valgsystem skal konkurrenceudsætte og erstatte den nuværende valgløsning.

Kommunerne skal have et nyt administrativt valgsystem, der skal afløse KMD Valg. KOMBIT har, på vegne af KL og kommunerne, fået til opgave at indkøbe det nye system og styre it-leverandørernes opgaver med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VALG.

Det nye valgsystem skal understøtte disse fem typer af valg: Folketingsvalg, Regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger.

dette link kan du hente en præsentation af det nye valgsystem.

Historik

I 2016 fastlagde KOMBIT i samarbejde med projektets styregruppe, arbejdsgruppe og Økonomi- og Indenrigsministeriet det konkrete indhold i den nye valgløsning.

I første halvår af 2017 udarbejdede KOMBIT - i tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder og interessenter - en kravsspecifikation, der dannede grundlag for et udbud med tilhørende prækvalifikation i andet halvår 2017. I januar 2018 vandt DXC med deres underleverandører udbuddet af det nye valgsystem, og udviklingsarbejdet blev påbegyndt. VALG forventes klar til idriftsættelse sommer 2020.

Projekt VALG indgår i en større sammenhæng, hvor i alt 17 KMD-monopolsystemer skal konkurrenceudsættes og udfases og erstattes med nye løsninger.

Dette arbejde gennemføres af kommunerne, KOMBIT, Udbetaling Danmark og fællesoffentligt, hvilket fremgår af udbudsplanen for monopolområdet.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433