Videncenter

KOMBITs Videncenter samler fælleskommunal it-viden og understøtter deling af kommunernes erfaringer med it-indkøb og -projekter. Her kan kommuner finde inspiration til og kommunale eksempler på arbejdet med bl.a. udbud, leverandør- og kontraktstyring og forberedelse til monopolbruddet.