Ydelsesrefusion

Ydelsesrefusion skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten og afregne kommunens egen medfinansiering.

I august 2015 vedtog Folketinget den reform på beskæftigelsesområdet, der medfører, at statens procentvise refusion af forsørgelsesydelser til kommunerne fra 2016 afhænger af, hvor længe borgeren har modtaget ydelserne. Læs mere om den politiske reform her.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sikrer indtil idriftsættelse af Ydelsesrefusion en opgørelse af kommunernes refusioner, men fra den 1. januar 2020 vil refusionerne blive håndteret af den fælleskommunale løsning Ydelsesrefusion.

Hvad er Ydelsesrefusion?

Ydelsesrefusion er en it-løsning, der skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten, afregne kommunens egen medfinansiering og – ikke mindst – håndtere tællerne for den enkelte borgers ydelser.

Tidsplan

Ydelsesrefusion gik i udbud i december 2015, og i marts 2016 blev fem leverandører prækvalificeret. I juli 2016 indgik KOMBIT kontrakt med CSC Danmark A/S, der udvikler den kommende løsning. Efter planen implementeres Ydelsesrefusion i alle landets kommuner den 1. januar 2020.

Kommunekontakt: Tom Bøgeskov

Leverandørkontakt: Claus Osmund

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder