Generelle vilkår for samarbejde mellem KOMBIT og kommuner

På denne side finder du de generelle vilkår for samarbejde mellem KOMBIT og kommuner.

De generelle vilkår for samarbejde mellem KOMBIT og kommuner fastsætter de vilkår, som er ens for – og gælder for – alle projekter i KOMBIT.

For det enkelte projekt indgås en specifik tilslutningsaftale, som bl.a. beskriver projektets baggrund, formål og varighed samt de mere specifikke vilkår og forudsætninger for projektet. De generelle vilkår gælder for tilslutningsaftaler indgået efter 1. august 2019.

Hvis der i projektet er afvigelser fra de generelle vilkår, vil det fremgå af projektets specifikke tilslutningsaftale.

Vilkårene er udarbejdet med input fra KOMBITs juridiske referencegruppe, der består af en række kommunale repræsentanter, som skal sikre den nødvendige tværgående juridiske faglige dialog og videndeling mellem KOMBITs og kommunernes repræsentanter.  

Ændring af de generelle vilkår

Kommunerne orienteres via kommunernes funktionspostkasser med 30 dages varsel ved ændringer af de generelle vilkår. Ved ændringer vil KOMBIT rådføre sig med KOMBITs juridiske referencegruppe.

Kommunernes it-miljø

Krav til kommunernes it-miljø fastsættes ud fra en række standardkrav, som vil være beskrevet i dokumentet Kommunernes it-miljø. Dette dokument er under udarbejdelse.

Krav til kommunernes it-miljø for monopolbrudsløsningerne KY, KSD, STS og SAPA kan findes her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3268 0443